Stupně krytí IP - jak se v tom orientovat?

Stupeň krytí IP je jedním z nejdůležitějších parametrů u každého svítidla a říká nám, jak moc je dané svítidlo odolné vůči vniknutí cizích předmětů (prachu, vody, ...). Krytí IP je důležité zejména při výběru osvětlení do koupelny, popřípadě zahradního a venkovního osvětlení, u nichž je nutná ochrana svítidla před vnějšími vlivy, jakými mohou být různé nečistoty, prach a voda. Tento údaj najdete v našem e-shopu u každého světla, pokud však uveden nikde není, jedná se o nejběžnější typ krytí IP 20. 

Stupeň krytí IP se vyjadřuje tzv. IP kódem, který se skládá jednak ze znaku IP a dále dvou číslic - zatímco první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhé číslo nám říká, jak moc je svítidlo odolné vůči vniknutí vody (vodotěsnost). V této tabulce Vám nabízíme jasný přehled všech možných kombinací stupně krytí IP (většinou se však nejčastěji objevují typy jako IP 20, IP 44, IP 65, atd.):      

IP krytí

Z této tabulky je již patrné co každý konkrétní typ stupně krytí IP "dokáže" - např. nejběžnější typ krytí, IP 20 je dle tabulky chráněno před nebezpečným dotykem prstem (tzn. neměl by zde být otvor větší jak 1,2 x 1,2 cm), dále před nebezpečným vniknutím malých cizích těles a pokud jde o ochranu před vniknutím vody, tento typ je bez ochrany.

V případě dotazů na tento článek či cokoliv jiného se neváhejte obrátit na náš tým Sandria.